YouTube Audio Library: Hàng nghìn bản nhạc miễn phí.

Hiện nay bạn có rất nhiều sự lựa chọn cho các bản nhạc miễn phí. YouTube Audio Library có hàng ngàn bạn nhạc (được cung cấp dưới dạng tệp MP3 320 Kbps) bạn có thể sử dụng miễn phí trong video, phim, phim ngắn và các sản phẩm của mình.

Các bản nhạc này cũng có thể được sử dụng trong các sản phẩm video thương mại, phim và các phim ngắn.

Ghi nhận tác giả trong video của bạn: Nếu bạn thấy biểu tượng bắt buộc ghi nhận tác giả cạnh bản nhạc, hãy nhớ ghi tên chủ sở hữu gốc trong mô tả video của bạn. Tìm hiểu thêm về ghi nhận tác giả trên trang web Creative Commons.

Kiếm tiền từ video của bạn: Bạn có thể kiếm tiền từ video của bạn vì nhạc miễn phí không được xác nhận quyền sở hữu thông qua Content ID. Nếu bạn nhanh chóng cho thấy bạn có quyền sử dụng bản nhạc, chỉ cần đảm bảo có tiêu đề chính xác của bản nhạc và bạn đã tải nó xuống từ YouTube Audio Library. Tìm hiểu thêm về việc cung cấp tài liệu để xác nhận quyền sở hữu.

Để truy cập vào YouTube Audio Library.

Hãy truy cập đường link: https://www.youtube.com/audiolibrary/

Dưới đây là một số nguồn miễn phí khác rất tuyệt vời khác:

  • AudioBlocks
  • Free Music Archive
  • Moby Gratis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *